Browsing Tag

kırmancki

Kırmanckî Şiir

bext

vatêna mi ra dûr
vatîsê mi ra dûr
vendîsê mi ra dûr
karkêrîna mi ra dûr

bêro, ravêro, sêro

rûyê xo winî ra açêrno
vayê xo mêro phêlçimê mi
helmê mi ra dûr
çarê mi ra dûr sêro
kêm bo omrê mi îca ra
keberê fendîy ra vengê mi
mesêro
gosane keşî ra, çımanê keşî ra Devamını oku

Kırmanckî Şiir

kam zano: akın yanardağ

ma na dînya ra jû têngîya vêrenîm sonîm
îstasyon, qisaweti; destê kokimo di jû çûyê
bîya qisawet, arêşîna vengonê şûki vêr
î êxtêri sonê kotî, sonê çay nênê
zê varisê usarî çito kunê jîwan asmênî ya
çên meseli esto dîyaxê îno di,
çên serrîa înona sona
Devamını oku

Kırmanckî

çêna vaî: akın yanardağ

bîyo pêdi, gino tênîya to o dec
caro tovîr ra nêsona a minetîyê
senên bî vêsayîs, senên bî zirçayîs
a xaf ra verd ra zemanê hevî
fît ra vayî, raa mi di tecelê mi
kamî va a roca şaê tecel û qûsir,
kamî veng da mi ki, qalê ay ra:
mi nata perskerd, bota perskerd
nîşkîyo daa zêdi sêri pêy ra

Devamını oku