Kırmanckî Şiir

bext

vatêna mi ra dûr
vatîsê mi ra dûr
vendîsê mi ra dûr
karkêrîna mi ra dûr

bêro, ravêro, sêro

rûyê xo winî ra açêrno
vayê xo mêro phêlçimê mi
helmê mi ra dûr
çarê mi ra dûr sêro
kêm bo omrê mi îca ra
keberê fendîy ra vengê mi
mesêro
gosane keşî ra, çımanê keşî ra

êna sona na cema sanî kî
omre îsanî sêr vareno varis
axrê dînya dînya ya hîre rojuna
zöwtê keşî mesêro gosone mi ra

ezo raverî sêrî raya xo ser
klamunê ma û pîyê xo vacî
o ké az û cedê xo ra zanîno îsan
îca ra bicêrî îtiqat û îqrar
înon ra bizanîyo name mi

hînî bo hêr timi no bextê mi
dînya ra cer, merdenira cher bo

akın yanardağ
yirmibirmart dergisi, sayı:1

Bunları da beğenebilirsin

Yorum Yok

Cevap Bırakın